Arbeiten bei Corlido

Arbeiten bei

Bei der Corlido Group zu arbeiten bedeutet, gemeinsam mit Kollegen zur Verbesserung und zum Wachstum unserer Organisation und zur Zufriedenheit unserer Kunden beizutragen. Wir glauben, dass der beste Einkauf durch das Engagement der besten Leute ermöglicht wird. Unser Team besteht aus engagierten Mitarbeitern, von denen jeder in seinem Spezialgebiet stark ist. Wir mögen unabhängige Kollegen, die Initiative ergreifen und konkrete Pläne haben. Im Gegenzug fördern wir Talente und holen das Beste aus unseren Mitarbeitern heraus.

Stellenangebote

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d)

Wir sind ständig auf der Suche nach kaufmännischen Talenten. Sehen Sie sich die Optionen unten an.

 

Ĭñŧēȑēşşē įñ ŵēȑķēñ bįĵ Çöȑļįđö?

Ŝŧåģēş ēñ åfşŧȕđēēȑöpđȑåçħŧēñ_

Çöȑļįđö Ğȑöȕp įñvēşŧēēȑŧ ģȑååģ įñ ĵöñģ ŧåļēñŧ. Bēñ ĵē ñöģ bēžįģ mēŧ ēēñ şŧȕđįē, mååȑ åļ ķļååȑ vööȑ ħēŧ ēçħŧē ŵēȑķ?_ Ëñ ŵįļ ĵē đįŧ đöļģȑååģ įñ đē pȑåķŧįĵķ bȑēñģēñ? Ŵįĵ ģēļövēñ įñ đē ķȑåçħŧ våñ şåmēñŵēȑķįñģ mēŧ şŧȕđēñŧēñ ēñ bįēđēñ đååȑöm ȑēģēļmåŧįģ įñŧēȑēşşåñŧē şŧåģē- öf åfşŧȕđēēȑmöģēļįĵķħēđēñ.

Pȑįvåçyvēȑķļåȑįñģ şöļļįçįŧåñŧēñ

Bewerbung öffnen

Senden Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Motivationsschreiben an careers@corlidogroup.com